شرکت در دوره رایگان


  سوالات متداول ؟

  فعلا به صورت آنلاین برگزار می شود.

  هر دوره 3 جلسه می باشد.

  مناسب افرادیست که انتظار بیشتری از در آمد دارند چون فکر می کنند به ثبت هزینه هایی که انجام دادند و کارهایی که تا بحال صورت گرفته ، سودشان تا به حال خوب نبوده .

  مناسب افرادیست که انگیزه کاری و ایده های نابی دارند ولی نیرو کار خوب و قوی ،دلسوز در کنارشان نیست یا کم است .

  مناسب افرادیست که کسب و کارشان به شدت دچار چالش و سردرگمی شده است .

  مناسب افرادیست که مشتریان ماندگاری ندارند.

  مناسب افرادیست که در آمدش با هم صنفی هایش یکسان می باشد و می خواهد درآمدش رشد کند .

  مناسب افرادیست که می خواهند 6 دانگ به کسب و کارشان تسلط یابند.

  مناسب کارکنان شرکت ، موسسه یا اداره شما می باشد.

  مناسب کار فرمای محترم می باشد.

  دوره ها پس از تکمیل ظرفیت  آغاز می شوند

  بله شما می توانید به خط مرکزی (09126064236) کلمه بیزینس را پیامک بزنید .